top of page
מפגשי כתיבה

במפגשים נתרגל ונשוחח על-

החשיבות ביצירת קול ייחודי

העימותים בינינו לבין עצמנו בעת הכתיבה

מקוריות ואותנטיות

מוזה ויצירתיות 

ביטוי עצמי מלא 

סבובי פרסה בתוך הטקסט ולמה אלה מרחיקים את הקורא
למה אנחנו בוחרות ובוחרים להיחשף ומה האתגר הגדול שלנו בחשיפה

המפגשים מיועדים  לכותבות וכותבים כמקצוע או תחביב
וגם לכאלה הכותבות וכותבים למגירה

ניתן לקבוע מפגשים פרטיים או בקבוצות קטנות

bottom of page